Mầm non Ngôi Sao

Địa chỉ: Số 55 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng (Trường nằm trong Cung Văn hóa thiếu nhi Thành phố)

Điện thoại: 0225.3640.589

Trường mầm non tại Hải Phòng

Hps mang đến cho con bạn sự khởi đầu hoàn hảo

Liên hệ

Mầm non Ngôi Sao

Email: mn-ngoisao@ngoquyen.edu.vn

Địa chỉ: Số 55 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng (Trường nằm trong Cung Văn hóa thiếu nhi Thành phố)

Điện thoại: 0225.3640.589

Fax: 0225 3640 589

Họ tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
  

Xem Mầm non Ngôi Sao ở bản đồ lớn hơn

Lượt truy cập

Xem video các bé
Camera