Mầm non Ngôi Sao

Địa chỉ: Số 55 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng (Trường nằm trong Cung Văn hóa thiếu nhi Thành phố)

Điện thoại: 0225.3640.589

Trường mầm non tại Hải Phòng

Hps mang đến cho con bạn sự khởi đầu hoàn hảo

Tin tức mầm non

Giáo viên mầm non được đánh giá theo 3 mức

Tác giả : Admin | 09 - 04 - 2018 | 10:55 AM | 537 Lượt xem

Theo dự thảo thông tư về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên mầm non được đánh giá theo các mức độ đạt, khá, tốt.

Ảnh minh họa/internet

Cụ thể: Đánh giá giáo viên theo Chuẩn căn cứ vào mức độ đạt của các tiêu chí thông qua các minh chứng thu thập được và kết quả đánh giá của các bên liên quan tham gia vào quá trình đánh giá.

Đánh giá theo tiêu chí. Các tiêu chí được đánh giá theo các mức độ đạt, khá, tốt và không xếp loại thể hiện các mức năng lực khác nhau trong thang phát triển năng lực của giáo viên.

Mức Đạt: Hiểu và thực hiện được các nhiệm vụ của người giáo viên mầm non đúng phương pháp, đúng quy định.

Mức Khá: Chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của người giáo viên mầm non.

Mức Tốt: Tích cực, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ của người giáo viên mầm non.

Trong mỗi tiêu chí, để đạt mức đạt, khá, tốt, giáo viên cần đáp ứng yêu cầu của mức đó với những minh chứng phù hợp kèm theo. Không xếp loại khi không đạt mức đạt của tiêu chí hoặc không có minh chứng để chứng minh.

Về đánh giá chung: Căn cứ vào kết quả đánh giá các tiêu chí trong Chuẩn, giáo viên sẽ được xếp loại, đánh giá mức độ đạt, khá, tốt hoặc không xếp loại.

Mức Đạt: 100% các tiêu chí phải được đánh giá từ mức đạt trở lên

Mức Khá: có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên, đảm bảo tối thiểu 12/15 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó2, 6, 7, 8, 9, 11, 14đạt mức khá trở lên.

Mức Tốt: có tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức khá trở lên, đảm bảo tối thiểu 12/15 tiêu chí đạt mức tốt,trong đó2, 6, 7, 8, 9, 11, 14 đạt mức tốt.

Không xếp loại: trường hợp có từ 1 tiêu chí trở lên được đánh giá không đạt thì sẽ không được xếp loại.

Nguồn http://giaoducthoidai.vn


Tag:
Chia sẻ bài viết: 

Bạn nên xem thêm

Lượt truy cập

Xem video các bé
Camera